TaaS yhdistää avainhenkilöt osaamisen kehittäjiksi

”Kiitokset, palataan ensi viikolla asiaan, kun olemme tehneet ratkaisumme!”. Näihin sanoihin päättyy asiakastapaamisemme ja kättelemme IT-päällikön kanssa lähtöaulassa.

Mitä on tätä ennen tapahtunut? IT-päällikkö on saanut tehtäväkseen ”tehdä jotain O365-siirtymään liittyvälle koulutusasialle” ja olemme keskustelleet noin tunnin verran O365-työkalujen tuomasta muutoksesta ja niiden jatkuvasta päivittymisestä, yrityksen yleisestä kouluttautumiskulttuurista, kiireestä, muista meneillään olevista kehittämisprojekteista sekä paljosta muusta organisaation osaamiseen vaikuttavista asioista.

Yksi päällimmäisistä kysymyksistä IT-päällikön pohdinnoissa on koulutusten ajantasaisuus: ”Jos tilaan perinteisesti nyt tietoiskun, onko sen sisältö vanhentunut jo puolen vuoden päästä? Ja jos on, niin mitä sitten teen?”

Valtaa ja vastuuta jokaiselle tiimiläiselle

IT-päättäjä pohtii Training as a Service -ratkaisua, joka tarjoaa “jatkuvaa koulutusta koko henkilöstölle yhdellä hinnalla”, ja kutsuu kollegansa keskusteluun. Samaan pöytään astuu HR- ja IT-asiantuntijat, talousjohto ja usein myös viestinnän avainhenkilö – ja yhdessä he päättävät toimintamallin, joka palvelee tasapuolisesti ja joustavasti erilaisia tiimejä ja yksilöllisiä koulutustarpeita.

IT-taitojen kehittämisessä avainkysymyksiä ovat henkilökohtaisten koulutustarpeiden ja -tapojen tunnistaminen sekä jatkuvuus: ”Millä tavalla opin parhaiten?, mihin kouluttaudun ensin?, mikä taso sopii minulle?, millaiset taidot minulla on, tai pitäisi olla, vuoden päästä?.

Starttipäätös TaaS-koulutusratkaisun käytöstä organisaatiossa siirtää vallan ja vastuun jokaiselle tiiminjäsenelle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että koulutuksiin ilmoittautumiset eivät kulje HR:n tai IT:n kautta, vaan työntekijät voivat itse ilmoittautua koulutuksiin. Tai vaikka sitä, että kehityskeskustelussa voidaan tehdä yhteinen linjaus omaa työprofiilia kehittäville aiheille, jonka jälkeen henkilö toimii itsenäisesti seuraavaan kehityskeskusteluun asti.

Pelkkä hintalappu ei riitä onnistuneeseen koulutusratkaisuun

TaaS on täynnä onnistuneita ratkaisuja ja valintoja eikä tällaista koulutusmuotoa esitellä pelkällä hintalapulla.

Tilauspäätöksessä ja toimintatavan suunnittelussa on mukana avainhenkilöitä, tiiminvetäjiä ja esimiehiä mielipiteillään. Tällä varmistetaan, että koulutusratkaisu on juuri sopiva ja lähtee luistavasti eteenpäin.

Monesti yllättävän suuri ryhmä organisaatiossa tietää tulevasta koulutusmallista jo kauan ennen kuin henkilöstölle on kerrottu asiasta. Avainhenkilöiden sitoutuminen ja yhteiset päätökset ovatkin yksi TaaS-koulutusratkaisun onnistuneen käytön suurista salaisuuksista.

Lue lisää TaaSin eduista organisaatiollesi!