Leveringsvilkår

Leverings-, betalings- og kanselleringspolicyer for treningsarrangementer organisert av Eduhouse

MERK!

Alle overføringer og kanselleringer må gjøres skriftlig via e -post til Trainings@eduhouse.fi

Leveringsvilkår

Kursene

Kursinnbydelsene er personlige og hver deltaker må melde seg på kursene separat.

Leverandøren går inn for å gjennomføre kurset som avtalt – dersom det oppstår endringer i tidsplanene, vil leverandøren melde umiddelbart fra om dette til bestilleren. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av uovervinnelige hendelser (force majeure) eller indirekte tap på grunn av forsinket levering. Vi forbeholder oss retten til å utføre endringer i leveringsvilkårene.

Gratisarrangementer

Dersom man melder seg av under 24 timer før en anledning, krever vi 50 kr i arrangementsutgifter for å dekke serverings- og møtekostnader som er avtalt på forhånd.

Avbestillingsvilkår

Åpne kurs

Bestilleren har rett til å avbestille et kurs som man har meldt seg på ved fjernsalg gratis 14 dager før kurset starter. Dersom avbestillingen kommer senere, må bestilleren betale hele kurset. Avbestillingen må gjøres skriftlig. Bestilleren har rett til å velge en annen deltaker i stedet for seg selv gratis. Vi krever ikke inn avbestillingsutgifter dersom en deltaker kan vise frem en legeerklæring som grunnlag for en avmelding.

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen beskriver vi hvordan Eduhouse håndterer personopplysningene dine.