Leveransvillkor

Leverans-, betalning och avslutningspolicier för digitala klassrum Av Eventer Arganiserad Av Eduhouse

NOTERA!
Alla överföringar och avbokningar måste göras skriftligt via e -post till trainings@eduhouse.fi

Leveransvillkor

Utbildningar

Inbjudningar till utbildningar är personliga och varje deltagare ska anmäla sig separat till utbildningarna.

Leverantören strävar efter att genomföra utbildningarna enligt överenskommelse – om ändringar i tidtabellerna sker, ska leverantören omedelbart underrätta beställaren om detta. Leverantören ansvarar inte för förseningar orsakade av ett oöverstigligt hinder (force majeure) eller indirekta olägenheter orsakade av en försenad leverans. Vi förbehåller oss rätten att ändra leveransvillkoren.

Avgiftsfria evenemang

Om deltagandet annulleras mindre än 24 timmar före evenemanget, debiterar vi 50 € + moms 24 % som organisationsavgift för servering och i förväg avtalade möten.

Betalningsvillkor

Moms 24 % läggs till utbildningens pris. Betalningsvillkoret är 14 dagar netto. Undantag ska alltid avtalas separat.

Annulleringsvillkor

Öppna utbildningar

Beställaren har rätt att utan kostnad annullera en anmälning som gjorts via distansförsäljningen 14 dagar innan utbildningen inleds. Om annulleringen görs senare, debiterar vi beställaren för hela deltagandet. Annulleringen ska göras skriftligt. Beställaren har rätt att utan kostnad utse någon annan att delta i beställarens ställe. Vi uppbär inga annulleringsavgifter om deltagaren visar upp ett läkarintyg som grund för annulleringen.

Dataskyddsbeskrivning

I denna dataskyddsbeskrivning redogörs för hur Eduhouse Ab behandlar dina personuppgifter.