Tietosuojaseloste

Eduhouse Oy

Tietosuojaseloste

Päivitetty: 30.11.2022

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Eduhouse Oy ja samaan konserniin kuuluvat yhtiöt keräävät, käsittelevät ja luovuttavat henkilötietojasi tarjotessaan sinulle koulutuspalveluita verkkokoulutuksina, etäkoulutuksin, onlinevalmennuksina tai muulla rinnastettavalla tavalla (”Palvelu”) sekä vieraillessasi verkkosivuillamme. Palvelu saattaa sijaita yhdessä tai useammassa järjestelmässä. Eduhouse ja sen työntekijät, yhteistyökumppanit, tytäryhtiöt ja sidosyritykset ovat sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi ja henkilökohtaisia tietojasi. Eduhouse noudattaa henkilötietojesi käsittelyssä kansainvälisiä ja eurooppalaisia tietosuojaperiaatteita sekä voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä.

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn selosteen. Liiketoimintamme harjoittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Kuka on rekisterinpitäjä?

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Eduhouse Oy (jäljempänä ”Eduhouse”, ”me” ”meitä” tai ”meidän”) myös yhtiön muissa maissa sijaitsevien sivuliikkeiden osalta. Eduhouse vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Eduhouse Oy 

Yritystunnus: 1768399-5

Osoite: Leppäsuonkatu 6, 00100 Helsinki

Puhelinnumero: +358 207 571 650

Sähköposti: asiakaspalvelu@eduhouse.fi,
Tietosuojavastaava: Marko Ekroth, tietosuojavastaava@eduhouse.fi

Mistä keräämme tiedot?

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

 • olet antanut meille, kun olet ollut yhteydessä meihin tai asioinut kanssamme, esimerkiksi kun rekisteröidyt tai kirjaudut palveluumme, tilaat uutiskirjeemme tai palvelumme koekäyttöjakson, osallistut markkinointitilaisuuksiimme tai -kampanjoihimme tai otat meihin yhteyttä;
 • työnantajasi tai muu palvelun tilaaja on luovuttanut meille, kun päätös palvelun käyttöönotosta on tehty ja palvelun loppukäyttäjät on määritelty
 • olemme saaneet Eduhousen konserniin kuuluvien yhtiöiden omista tai yhteisistä rekistereistä
 • syntyvät palvelua käytön, verkkosivuilla vierailun tai markkinointitoimenpiteidemme yhteydessä.
 • saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa, kuten Eduhousen sosiaalisen median kanavista, kaupparekisteristä, väestötietojärjestelmästä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöiden ja edustajien yhteystietoja kerääviltä palveluntarjoajilta tai Postin osoitetietojärjestelmästä.

Millaisia tietoja keräämme?

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Asiakasorganisaation käyttäjien ja pääkäyttäjien (asiakkaiden yhteyshenkilö) perustiedot, kuten nimi, ammattinimike ja suhde edustettuun yritykseen, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaation käynti-, laskutus ja postitusosoite sekä asiointikieli
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja –kiellot sekä asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset
 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt
 • Potentiaaliset asiakkaat (prospektit) ja koekäyttötilaajat: etunimi, sukunimi, organisaatio, titteli, puhelin, sähköposti, organisaation osoite ja kiinnostuksen kohteet
 • Verkkosivujemme, sosiaalisen median kanaviemme ja palvelumme käytön yhteydessä syntyneet tai kerätyt henkilötiedot, kuten käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, IP-osoite, Palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, verkkokoulutusten chat-keskustelut, Palvelun muistiinpanokentän käyttö sekä evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla kerätyt tiedot
 • Etäkoulutuksiin, onlinevalmennuksiin tai muihin livetilaisuuksiin osallistuessa videokuva ja ääni kameraa ja / tai mikrofonia päällä pidettäessä sekä tilaisuudessa käytävä keskustelu
 • Ilmaiswebinaarien tai –tapahtumien, uutiskirjeen tilauksen, koekäyttötilauksen tai muiden myynti- ja markkinointitoimenpiteiden yhteydessä muut antamasi tiedot, kuten Palveluun liittyvät kiinnostuksen kohteesi.
 • Uutiskirjeiden ja mainosten klikkaus- ja avausprosentit
 • Muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

Eduhouse voi yhdistää eri lähteistä keräämiään henkilötietoja tässä Selosteessa mainittuja tarkoituksia varten. Sinun ei tarvitse antaa meille henkilötietoja, mutta tällöin palvelun tarjoaminen ei välttämättä ole mahdollista.

Mihin tarkoituksiin käsittelemme tietoja ja mitkä ovat käsittelyn oikeusperusteet?

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja palvelun kehittämiseen sekä muita asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle palveluamme sekä hallitaksemme ja ylläpitääksemme asiakassuhdetta sinun ja meidän välillämme. Tämä pitää sisällään asiakasviestinnän, kuten uutiskirjeiden, tiedotteiden ja tapahtumakutsujen lähettämisen, asiakaspalvelun, sekä suoramarkkinointikieltojen ja muiden mahdollisten asiakaskohtaisten rajoitusten hallinnoinnin.

Mikäli olet pääkäyttäjä, käsittelemme henkilötietojasi myös laskutuksen hoitamiseen ja asiakassuhteen analysointiin. Keräämme myös asiakaskohtaisen palvelun käyttöraportointiin liittyviä toiminnallisia tietoja mm.  käyttäjän suorittamista koulutuksista, testeistä sekä sisällön tarkasteluista.

Näissä tilanteissa tietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimuksen täyttäminen tai oikeutettu etu. Meidän on käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voimme käsitellä ja hallita ostojasi, tilauksiasi, maksujasi, tietopyyntöjäsi tai yhteydenottojasi tai voidaksemme tarjota sinulle palveluamme.

Markkinointi ja myynti

Olemassa oleva asiakas ja sivustolla kävijä

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista, sisällöistä tai lisäpalveluista tai markkinoidaksemme sinulle kumppaniemme palveluita. Jollei toisin ole sovittu, voimme olla yhteydessä sinuun riippumatta siitä, oletko asiakasorganisaation käyttäjä tai pääkäyttäjä. Näissä tarkoituksissa käsittelemme tietojasi oikeutetun edun perusteella.

Lisäksi keräämme tilasto- ja analytiikkatietoa sivustokäyttäytymisestäsi sekä käsittelemme osto- ja katseluhistoriatietojasi tarjotaksemme sinulle kohdennettua viestintää ja markkinointimateriaalia sekä analysoidaksemme ja kehittääksemme palveluitamme. Käytämme sivustostatistiikkaa myös asiakasryhmittelyyn myyntiprosessejamme varten. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö perustuu suostumukseesi.

Prospekti ja koekäyttötilaaja

Mikäli et ole vielä asiakkaamme ja olet tilannut uutiskirjeemme tai palvelumme koekäyttöjakson tai olet osallistunut muihin markkinointikampanjoihimme tai –tilaisuuksiin, saatamme lähettää sinulle markkinointiviestintää palveluumme liittyen antamasi suostumuksen perusteella. Tietyissä tilanteissa saatamme markkinoida tai myydä palveluitamme sinulle myös oikeutetun edun perusteella, mikäli koemme palvelujemme olevan sinulle työtehtäväsi ja –asemasi perusteella merkityksellisiä. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin ja telemarkkinointiin sekä profilointiin (katso tämä Selosteen kohta 9).

Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia, asiakaskyselyitä, mielipidetutkimuksia ja sisäistä raportointia varten sekä kehittääksemme palveluitamme.

Käsittelemme henkilötietojasi myös huolehtiaksemme palvelun ja verkkosivun tietoturvasta laadun parantamiseksi sekä palvelun, liitännäispalvelujen, järjestelmien, työkalujen ja prosessien testaamiseksi ja kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi, jos se on tarpeen petosten tai muun rikollisen toiminnan estämiseksi tai mahdollisiin kanteisiin ja vaatimuksiin vastaamiseksi.

Näissä tilanteissa tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Tietojen käsittely konsernin sisällä

Eduhousen konserniin kuuluva yhtiö voi luovuttaa henkilötietoja muille Eduhouse-konserniin kuuluville yhtiöille soveltuvan lain sallimissa rajoissa koskien konsernin palveluiden myyntiä ja toteuttamista, sekä asiakkuuksien hallintaa varten. Harjoittaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti, henkilötietoja voidaan siirtää Eduhouse-konsernin yhtiöiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa tai käyttääksemme keskitettyjä tieto- ja viestintäjärjestelmiä.

Näissä tilanteissa tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Muut tarkoitukset

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutettujen etujesi perusteella.

Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille:

 • lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;
 • kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja ohjeidemme mukaisesti. Tällaista käsittelyä voi olla esim. Eduhousen myynti- ja markkinointitoimenpiteiden sekä koulutusten suunnittelun ulkoistaminen. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä;
 • mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä tai liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;
 • kun uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi;
 • mikäli käyttöoikeus Palveluun on tilattu työnantajasi tai jonkun muun tahon toimesta, luovutamme suoritustietojasi nimetyille yhteyshenkilöille; ja
 • suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

Henkilötietojen luovutus Eduhouse -konsernin sisällä

Eduhousen konserniin kuuluva yhtiö voi luovuttaa henkilötietoja muille Eduhouse-konserniin kuuluville yrityksille soveltuvan lain sallimissa rajoissa koskien konsernin palveluiden myyntiä ja toteuttamista, sekä asiakkuuksien hallintaa varten. Harjoittaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti, henkilötietoja voidaan siirtää Eduhouse-konsernin yhtiöiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa tai käyttääksemme keskitettyjä tieto- ja viestintäjärjestelmiä.

Henkilötietojen siirto EU:n Tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle, mutta koska tietoja tallennetaan ja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa, saattavat jotkut palveluntarjoajistamme ja sopimuskumppaneistamme sijaita EU:n ulkopuolisissa maissa. Tällaisia ovat esimerkiksi aktivointiviestien lähettämiseen, palveluidemme laadun parantamiseen ja asiakkuudenhallintaan käyttämämme HubSpot Inc, ActiveCampaign Inc ja Leadfeeder. Tässä tapauksessa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi tietosuojalainsäädännön mukaisesti, kuten Euroopan komission päätös vastaanottajamaan riittävästä tietosuojatasosta tai vakiosopimusten käyttäminen (Standard Contractual Clauses). Käyttäjien suoritustietoja ei siirry EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme www.eduhouse.fi ja https://app.eduhouse.fi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten sekä verkkosivujemme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin, kuten koostaaksemme verkkosivun käytöstä tilastoja ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivua ja näin parantaa käyttäjäkokemusta. Käytämme evästeitä myös markkinoinnin kohdentamiseksi. Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivujemme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

Voit lukea lisää evästeistä täältä:

 

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietojasi säilytetään pääsääntöisesti asiakassuhteen ajan. Henkilötietojasi voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen voimassa olevien lakien sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, tai niin kauan kuin tämän rekisterin mukaiset käyttötarkoitukset ja osapuolten oikeudet ja velvoitteet sitä edellyttävät.

Lisäksi voimme käsitellä henkilötietojasi myynti- ja markkinointitarkoituksiin myös ennen asiakassuhteen alkua tai asiakassuhteen päättymisen jälkeen, mikäli tähän on laillinen oikeusperuste. Henkilötietosi poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, kuten profilointia voimassa olevien lakien edellyttämässä laajuudessa. Vastustaessasi suoramarkkinointia henkilötietojesi käsittely estetään siten, että niitä ei enää voida käyttää aktiivisesti suoramarkkinointiin. Tietojasi voidaan kuitenkin säilyttää siinä määrin kuin on tarpeen noudattaa kieltoa.

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle voimassa olevien lakien mukaisesti.

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä tarkastuspyynnön tai muun henkilötietoihisi kohdistuvan pyynnön osoitteeseen asiakaspalvelu@eduhouse.fi. Vastaamme pyyntöösi yhden kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä:

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot | Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietoturva

Henkilötietosi on suojattu fyysisin, organisatorisin ja teknisin keinoin häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuun tietokantaan, johon on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä työtehtävien suorittamiseksi.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien ja suositusten mukaisesti.

Selosteen muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Ota Yhteyttä

Voit kysyä tästä Selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä asiakaspalvelu@eduhouse.fi tai Marko Ekroth, tietosuojavastaava@eduhouse.fi