11 askelta laadukkaaseen etäopetukseen

Microsoft Teams on digitaalinen keskus, joka tuo etäopetuksessa tarvittavat keskustelut, sisällön ja sovellukset yhteen. Opettajat voivat luoda yhteistyöluokkia, muodostaa yhteyden ammatillisiin oppimisyhteisöihin ja viestiä koulun henkilökunnan kanssa sujuvasti.

Yhteistyössä:

Jokaista opettajaa tukeaksemme olemme luoneet 11 askeleen polun laadukkaan etäopetuksen saavuttamiseen. Polku ohjaa konkreettisten esimerkkien kautta opettamaan Microsoft Teamsin avulla. Askeleet on suunniteltu niin, että jokainen voi valikoida itselleen tarpeelliset aiheet, tai käydä koko polun läpi noin tunnissa. Jokainen askel sisältää kompaktin videon, jonka avulla demonstroidaan muun muassa luokan jakaminen ryhmiin sekä palautteen antaminen oppilaille.

1 ja 2 kirjautuminen ja työpöytäsovelluksen asentaminen

3. Luokkatiimin luominen

4. Luokkatiimiin liittyminen

5.1. etäoppitunnin järjestäminen

5.2. Etäoppitunnilla toimiminen

5.3. Pienryhmätilat

6. Keskustelu ja materiaalin jakaminen

7. Oppilaalle annettavan tehtävän luonti

8. Tehtävän palautus

9. Läpinäkyvä arviointi ja palautteen antaminen

10. Keskustelu ja videopuhelut opetuksen tukena

11. Hyvinvointi