Manual for deltagere av digitale klasserom

Gjør deg kjent med de forskjellige innstillingene i god tid før kurset!

Vi anbefaler å bruke delt skjerm. Dette lar deg dele skrivebordet med kursholderen din om det skulle oppstå problemer. Alternativt kan du bruke to skjermer.

Ved å bruke to skjermer kan du følge kurset og utføre oppgaver samtidig:

  • Om du har to skjermer, spill kurset på den ene og arbeid på den andre skjermen.
  • Om du deler skjermen din på samme datamaskin, sett skjermen i utvidet skrivebordsmodus for å få to seperate bilder (Windows + P-tast). I dette moduset får du kan du følge kurset på den ene siden og oppgave på den andre.
  • Tips: I stedet for en ekstra skjerm, kan du også bruke en prosjektor, om du har en.

MERK! Du behøver ikke to separate skjermer for å delta, men det vil gjøre det lettere å gjennomføre oppgavene, samtidig som du følger kurset. .

Det anbefales at deltakeren har tilgang til applikasjonen/programmet som omtales i kurset.