Instruktioner för digitala klassrumsdeltagare

Bekanta dig med de olika inställningarna i god tid innan kursen börjar!

Vi rekommenderar att du använder dig av två bildskärmar på samma dator. Detta gör att du enkelt kan dela din skrivbordsvy med tränaren i händelse av problem. Alternativt kan du använda två datorer.

Genom att använda två bildskärmar kan du följa handledningen och utföra uppgifterna samtidigt:

  • Om du har två datorer, kör kurspasset på en och arbeta med uppgifterna på den andra datorn.
  • Om du använder två bildskärmar på samma dator, växla bildskärmarna till utökat skrivbordsläge för att få en annan bild för båda bildskärmarna (Windows + P-tangenten). I det läget kan du ha träningen på en skärm och följa med i uppgifterna på den andra.
  • Tips: I stället för en separat sekundär bildskärm kan du använda dig av en projektor, om en sådan finns tillgänglig.


Observera!
Deltagare i digitala klassrum kräver inte användning av två bildskärmar, utan dess användning är avsedd att göra det enklare att genomföra övningarna och följa med under kursen samtidigt.

Det rekommenderas att deltagaren har tillgång till programmet/applikationen som diskuteras i kursen.