Juha Huhtasen blogi Etätyöskentelyn uudet rutiinit

Etätyöskentelyn uudet rutiinit

Etäelämä tuntuu hissukseen asettuvan uomiinsa tämän toisen virallisen koronakuukauden jälkeen. Perheenjäsenet ovat löytäneet paikkansa, kuka mistäkin kodin kulmasta, ja kaikki asuinneliöt on saatu kunnolla hyötykäyttöön😊

Saattaapa jollekin tulla jopa tunne, että tässähän ihminen voi etäkokoustaa vaikka pidemmänkin aikaa. Ja itse kustakin voi tulla itseoppinut etäpalaverijyrä!

Liiketoiminta elää tilanteen mukaan

Kaikki organisaatiot ja yritykset eivät kuitenkaan pyöri pelkästään etätöillä. Työnantaja voi joutua miettimään, miten liiketoimintaa hoidetaan niin, että nenä pysyy vedenpinnan yläpuolella.

Tiukassa tilanteessa myös kustannussäästöjen tarve kasvaa ja talousjohtajan on karsittava menoja. Säästökohteita mietittäessä on hyvä huomioida saman asian kaksi puolta:

a) Henkilöstö toimii monesti tehokkaammin etätyössä, kun kalenterista on kaikenlainen sälä pyyhkiytynyt pois ja voi keskittyä varsinaisen työn tekemiseen.

b) Organisaatio voi säästää huomattavia summia rahaa ja resursseja, kun kaikki matkustaminen on karsittu pois. Kun työpaikalle siirtymiset ja työaikana tehtävät matkat loistavat poissa-olollaan, todelliseen työntekoon jäävä aika voi kasvaa dramaattisestikin.

Ajanhallinta säästää rahaa ja hermoja

Tilanteessa, jossa henkilöstö on heitetty etätöiden ”syvään päähän” ja useimmat ovat pysyneet pinnalla tavalla tai toisella, etätyöstä voi tulla luonnollinen osa kiinteää työaikaa myös koronaviruksen jälkeen.

Nyt organisaatioiden ja yrityksien päättäjillä onkin historiallinen tilaisuus tehostaa etätyöskentelyn sujuvuutta henkilöstöä kouluttamalla.

Keskivertotyöntekijällä voi säästyä matka-ajoista kaksikin tuntia päivässä. Kysymykseni kuulukin, kannattaisiko osa säästyneestä ajasta käyttää etänä pidettäviin koulutuksiin?

Esimerkiksi työpäivän ajanhallintaa helpottaa suosittu Ajanhallinnan Kung Fu -koulutus ja etäpalaverit sujuvoituvat Etäpalaverien mestaruusluokka -koulutuksen opeilla. Ja jos etätyökalujen käytössä löytyy tehostamisen varaa, kannattaa tutustua myös Teams-koulutuksiin!

Ota parhaat ideat käyttöösi

Hyviä esimerkkejä proaktiivisesta henkilöstön etätyön tehostamisesta ovat esimerkiksi Oulun yliopisto, Orient Occident ja Sanoma Media Finland.

Tästä tilapäisestä koronan aiheuttamasta kuopasta ei kannata hätkähtää, vaan uskoa oman henkilöstönsä haluun ja kykyyn kehittää osaamistaan. Muuttuvassa maailmassa koulutukseen investointi kannattaa aina!