Wistecin Junnu Liesimaan blogi Datan tuoman tuskan voi parantaa

Datan tuoman tuskan voi parantaa

Yrityksillä on monesti useita eri ratkaisuja, jotka tuottavat toiminnan kannalta tärkeää tietoa ja raportteja. Valitettavan usein kyseiset ratkaisut palvelevat vain tiettyä, yksittäistä tarvetta.
Datan yhdistäminen on kovin haastavaa, tai jopa mahdotonta, jos tiedon tarkastelu perustuu valmiisiin raportteihin. Sen sijaan dataa yritys pystyy itse käyttämään pohjana muokattaviin analyyseihin.

Datan kokonaisvaltainen tarkastelu on oleellista

Yksittäisten, valmiiden raporttien käyttöön on ajauduttu yleensä pidemmän ajan saatossa, kun uusia tarpeita ja ratkaisuja on tullut pikkuhiljaa lisää ja lisää. Näin ollen puuttuu kokonaan kokonaisvaltainen tarkastelu, siis se mitä dataa kerätään, missä dataa säilytetään ja minkälaista data on.

Pelkästään se, että yrityksessä päätetään dataa yksilöivä tieto ja sen vakituinen käyttö (henkilönumero, tuotetunnus jne.) mahdollistaa datan yhdistämisen eri lähteistä helposti BI-työkaluilla.

Oikeat ja merkitykselliset analyysit

Dataa on helppoa ja tehokasta käsitellä esimerkiksi PowerBI -työkalulla tai Excelin PowerPivotilla, jolloin analyysien tekeminen on vaivatonta ja saatu tieto oikeaa.

Aluksi täytyy kuitenkin pohtia, mitä tietoa tarvitaan. Tämä vaikuttaa oleellisesti tiedonkäsittelyyn, sillä järjestelmän tuottamat raportit pitää muuttaa raporteista raakadataksi, ei siis yhteenvedoiksi vaan pelkäksi rivitiedoksi. Tässä vaiheessa asiat voivat kuitenkin karata käsistä, kun eri analyysejä alkaa olla liikaa ja merkitykselliset analyysit hukkuvat ns. nice to know -raportteihin. Siksi on välttämätöntä ymmärtää yrityksen oikeat tarpeet, jotka selviävät yksinkertaisesti kysymällä ja kuuntelemalla.

Parempaa tietoa PK-yrityksille

Tiedon jalostamisen ongelmat tulevat entistä enemmän vastaan PK-sektorin yrityksissä, kun dataa on tarjolla koko ajan enemmän. Tilanne on lähestulkoon samankaltainen kaikissa yrityksissä, olipa henkilöstömäärä 5-200 ja toimiala mikä hyvänsä.

Vaikka yritysten tarpeet ja ratkaisut vaihtelevat, taustalla vaikuttavat usein samat seikat. Näiden tilanteiden ratkaiseminen on antoisaa työtä, sillä silloin tehdään työtä, jolla on merkitystä.

Haluatko tietää, kuinka asiakkaamme ovat saaneet apua datan yhdistämiseen ja raportointiin? Tutustu tekemiimme asiakasprojekteihin.