Wistec sai Business Finlandin avustuksen koulutusvientiin

Business Finland on myöntänyt Wistec Training Oy:lle 90 000 euron avustuksen. Kyseessä on Business Finlandin Beam-ohjelma, jonka hankkeissa pääpaino on uuden liiketoiminnan sekä liiketoiminta- ja ansaintamallien kehittämisessä.

Avustus on tarkoitettu yritysten tutkimuspainotteiseen työhön, jonka tuloksena syntyy uutta tietoa ja osaamista. Projekti sisältää myös pilotointia kohdemarkkinoilla. Wistecin Beam-hankkeen ensisijainen kohdemarkkina on Intia, mutta yritys aikoo laajentaa toimintaansa myös moniin muihin maihin.

Hankkeella kehitetään tekoälyyn pohjautuvaa geneeristä ja globaalisti skaalautuvaa online-koulutusliiketoimintaa. Skaalautuvalla ja edullisella wisteconline.com e-oppimisratkaisulla Wistec tuottaa tehokkaasti ja tasalaatuisesti suurille massoille digitalisoituvan työelämän edellyttämät tietotekniset perusvalmiudet. Hanke toteutetaan pääosin Wistecin omin henkilöstöresurssein, joten syntyvä uusi koulutusviennin osaaminen jää yhtiöön.

Hankkeen vastuullinen johtaja, Wistecin toimitusjohtaja Juha Huhtanen iloitsee: ”Online-koulutusten yleistyminen mahdollistaa meille entistä nopeampaa kasvua ja vaikuttaa positiivisesti myös tulokseen. Laadukkaan online-ratkaisun tarvitsemat investoinnit ovat mittavia. Juuri oikeanlaisen sisällön tarjoaminen kullekin osallistujalle ja toisaalta raportointitulosten vertailukelpoisuus kunkin työtehtävän vaatimaan tasoon vaatii kehitystyötä. Teemme jatkuvasti lisää sisältöä ja kurssivalikoimamme kattaa tämän vuoden aikana jo 10 kieltä, joten pystymme palvelemaan myös monikansallisia ja -kielisiä asiakkaita entistä paremmin. Business Finlandin avustuksen ansiosta pystymme nopeuttamaan kehitysprojektiamme ja samalla pienentämään kansainvälistymiseen liittyviä riskejä.”

”Vierailimme jo toukokuussa Intian Delhissä tapaamassa potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Viikon aikana toteutuneista tapaamisista moni oli erittäin lupaava ja uskon, että löydämme sopivia kumppaneita lokalisoimaan kanssamme Wistec Onlinea Intian markkinoille”, toimitusjohtaja Huhtanen kertoo.